تو يك برگشتن به من بدهكاري…

دستانت را پايين بياور مرد مؤمن
حق الناس به گردن داري
“تو يك برگشتن به من بدهكاري”
بيا دينت را ادا كن
با هم دعا كنيم

هدا_د_پ_ر

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.