گفتند خشكساليست…!

گفتند خشكساليست
بحران كم آبي داريم
در تابستاني گرم
در هوايي صاف
اما
باران آمد
مي شود اميدوار بود
كه در اوج نبودنت
در همين روز هاي فراموش شدنم
بعد از تلخ ترين خداحافظيمان
در را باز كنم و “تو” ، پشت در باشي
شبيه باران
غافلگيرم كني
هدا_د_پ_ر

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.