حكم ما از ابتدا دل بود به شرط باختن…

حكم ما از ابتدا دل بود به شرط باختن
دلم راباختم
تورا باختم
دستانت را باختم
دادگاه بر قصاصدلم رأی صادر میکند
هيچ تجديد نظري در كار نيست
شاكي تو بودي و رضايت ندادي
حالا قاضي پرونده را مختومه اعلام ميكند
اعتراض دارم اما…
وارد نيست!
هدا_د_پ_ر

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.