قاليچه ي كهنه ى خانه ى مادر بزرگ

از تو در من چيزي است
شبيه قاليچه ي كهنه ى خانه ى مادر بزرگ
همان كه كودكى ام را برگرماى آفتاب خورده اش غلت ميزدم
همان قاليچه ى سوراخ، نم گرفته و رنگ پريده كه نه قابل استفاده است و نه دل دارم دورش بياندازم…
هدا_د_پ_ر

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.