اینجا ديگر هيچ كس شبيه تو اسمم را صدا نمی کند…

نه نبودنت
نه رفتنت
نه خاطراتت
هيچ يك مرا آشفته نكرد
اما يك چيز را چاره نميكنم
اینجا ديگر هيچ كس شبيه تو اسمم را صدا نمی کند…
هدا_د_پ_ر

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.