به گوشم رسید که تقدیر با من به مشکل برخورده است

به گوشم رسید که تقدیر با من به مشکل برخورده است
قصد دارد مرا تحریم کند
مثلاً اینکه تو را به من ندهد؛
مذاکره را برای همین وقت ها گذاشته اند ، میدانم!
اما کار من از این حرف ها گذشته است؛
تمام گزینه ها برای به دست آوردنت روی میز است؛
من؛ لشکر میکشم! برای آن تقدیری که سَرِ داشتنت با زبان تهدید با من حرف بزند….
هدا_د_پ_ر

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.