میدونستی جلوي مترو تجريش هميشه يه خانوم ميشينه فال ميگيره ?!

جلوي مترو تجريش هميشه يه خانوم ميشينه فال ميگيره
ميگه فال نخود
نميدونم نشنيده بودم تاحالا
من به فال اعتقاد نداشتم
نه اينكه مسخره كنما نه!
اعتقاد نداشتم فقط
هر دفعه كه رد ميشدم از اونجا نگاهم بهش ميفتاد و بي توجه رد ميشدم
اين خانومايي كه ميگذشتن هي به هم ميگفتن اين فال نخود عجيب راسته…
چند ماه پيش طرفاي تابستون بود
اين خانومه رو ديدم باز
ايستاد جلوم و تو چشمام زل زد
گفت فال نخود ميگيرم يه فال بگير
خواستم بگم اعتقاد ندارم نميخوام
با خودم گفتم اين بنده خدا محتاجه بزا حالا يه فالم بگيره من كه اعتقاد ندارم
گفتم باشه
نشستم جلوش
گفت نيت كن…
نميدونم چرا ولي ناخوداگاه تو اومدي تو نظرم…
تورو نيت كردم

زن فالگيره گفت منتظري! منتظر يه آدم
صبور باش
تا چند وقت ديگه ميبينيش
ميادش
توي فصل سرد
توي هواي سرد

امروز داشتم هوا شناسي رو نگاه ميكردم
ديدم نوشته تو روز هاي آتي افزايش دما داريم
من به فال اعتقاد ندارم ولي
هوا داره گرم ميشه
بيا ديگه…
هدا_د_پ_ر

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.