هدا دشتی پور هستم. نویسنده و گوینده. کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی خوندم و به هنر و ادبیات علاقه بسیار دارم. من در این وب سایت با ارایه آخرین نوشته هایم سعی میکنم شمارا با فکر و ذهن خود همراه سازم. امیدوارم از خواندن و شنیدن مطالب لذت ببرید.